Tramrestauratie
Home Tramwerk RTM Sperwer RTM Postwagen 291 GTr 72 GTr 307 GTr 663


Thonis van der Weel,

geregistreerd restaurator


Thonis van der Weel is reeds tientallen jaren werkzaam als restaurator van roerend industrieel erfgoed.

Als lid van de is hij altijd volgens de beroepsethiek van deze vereniging te werk gegaan. De VeRes (Belangenvereniging Restauratoren Nederland) is inmiddels gefuseerd met VAR (Vereniging Restauratoren van Papier, Boeken en Fotografisch materiaal), TRON (Textiel Restauratoren Overleg Nederland) en IIC-Nederland (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works afdeling Nederland), die sinds 1 juli 2005 samen de vereniging Restauratoren Nederland vormen.


 Interdisclipinair vakblad voor conservering en restauratie